чу


чу
иск. Кайбер аяк киемнәре (мәс. итек) эченнән аякка урау өчен тукыма кисәге аяк чуы. II. ЧОЛГАУ – ф. 1. Берәр нәрсә (чүпрәк, тукыма һ. б. белән урау, чорнау, төрү 2. Берәр кеше яки нәрсә тирәсенә килеп туплану, аны әйләндереп алу 3. Берәр нәрсә тирәсенә урнашу. Берәр әйберне берәр нәрсә уратып алу, басу, каплап алу тирә-якны су чолгап алды 4. Бар яктан да каплау, каплап алу, томалау 5. күч. Тулысынча үзенә тарту, буйсындыру; биләп алу (фикер, хис һ. б. ш. тур.) 6. Җәелү, таралу бөтен өлкәне эпидемия чолгап алды
————————
1. Хәвеф-хәтәр көтелгән урыннан, һөҗүмнән яки дошман кулыннан ашыгып һәм күбесенчә яшерен рәвештә китү; читтә яшеренеп яшәү 2. Очрашмаска, күренмәскә тырышу; читтәрәк йөрү 3. Мөселман гадәте буенча ирләрдән йөз яшерү 4. Югалу, җуелу, бетү оят качу 5. Аталану (йорт хайваны тур.)

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.

Синонимы: